Uradni list RS št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Uradni list Republike Slovenije št. 6/2024 z dne 26. januarja 2024 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2024
 • Uredba o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
 • Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2024
 • Odredba o sprejetju prenovljenih izobraževalnih programov Kozmetični tehnik in Kozmetični tehnik (SI)
 • Odredba o spremembah in dopolnitvah izobraževalnega programa Ekonomska gimnazija
 • Odločba o soglasju k Aktu o spremembi ustanovitvenega akta Ustanove Petra Pavla Glavarja
 • Znesek minimalne plače
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2023
 • Poročilo o gibanju plač za november 2023
 • Uredba o ratifikaciji Delovnega sporazuma med Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah
 • sprememba javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2024
 • javni dvoletni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2024–2025
 • javni razpis za izvajanje operacije »Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva«
 • javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Kamnik za leto 2024
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2024.