Eur-Lex, uradni list EU – novosti v januarju 2024

Na spletišču EUR-Lex se 31. 1. 2024 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex januar 2024 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

Zakonodaja:

Sklepi Skupnega odbora EGP o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP:

Sklepi Skupnega odbora EGP o spremembi XXI (Statistika) k Sporazumu EGP:

Informacije in objave: