Uradni list RS št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Uradni list Republike Slovenije št. 12/2024 z dne 9. februarja 2024 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T)
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A)
 • Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024
 • Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2024
 • Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
 • javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024
 • razpis za nagradi in za priznanji Riharda Jakopiča 2024
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2024
 • javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ter prireditev za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2024
 • javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2024
 • javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024
 • javni razpis za sofinanciranje programov in projektov medgeneracijskega povezovanja in spodbujanja prostovoljstva v Mestni občini Koper za leto 2024
 • javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2024
 • javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2024
 • javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2024
 • javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2024 /Občina Ravne na Koroškem/
 • javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2024
 • najava javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Škofljica za leto 2024
 • javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila.