Uradni list RS št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024

Uradni list Republike Slovenije št. 15/2024 z dne 23. februarja 2024 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku
 • Pravilnik o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi
 • Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2024
 • Naknadni pristop k Dogovoru o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024
 • javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025
 • javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2024
 • javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25
 • javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2024 /Občina Rogaška Slatina/
 • javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
 • natečaj za
  – Veliko Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo in
  – Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke.