Uradni list RS št. 45/2024 z dne 4. 6. 2024

Uradni list Republike Slovenije št. 45/2024 z dne 4. junija 2024 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS)
  • Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami
  • Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B).