Uradni list RS št. 52/2024 z dne 21. 6. 2024

Uradni list Republike Slovenije št. 52/2024 z dne 21. junija 2024 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Sklep o imenovanju predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo
 • Sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o opredelitvi in uveljavljanju izjemnih dosežkov za dodelitev Zoisovih štipendij na področju visokega šolstva
 • javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027
 • obvestilo o objavi Javnega razpisa za zeleni prehod v kulturi
 • javni razpis »Komuniciranje o integriteti z generacijo Z«
 • javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana
 • javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije
 • javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2024.