Uradni list RS št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024

Uradni list Republike Slovenije št. 53/2024 z dne 28. junija 2024 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E)
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih športnikov
 • Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij
 • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
 • Poročilo o gibanju plač za april 2024
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2024
 • Pravilnik o izdaji javnih listin in potrdil Univerze v Ljubljani
 • javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2024 /Občina Ravne na Koroškem/.