Uradni list RS št. 55/2024 z dne 5. 7. 2024

Uradni list Republike Slovenije št. 55/2024 z dne 5. julija 2024 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Popravek Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  • Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
  • Stavkovni sporazum o načinu reševanja stavkovnih zahtev
  • javni razpis RTV Slovenija koprodukcijsko sodelovanje RTV Slovenija pri realizaciji 1 x serija TV oddaj o problematiki gluhih in naglušnih (30–40 oddaj, dolžine 10 minut/oddajo) 2024-3
  • javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2024 v Občini Dobje
  • javni razpis za sofinanciranje programov s področja znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture v Mestni občini Murska Sobota v letu 2024
  • razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica.