Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 42/2018, 22/2019

Velja od: 19. 6. 2018

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13537


<<<