Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Vrsta predpisa: pogodba

Uradni list: 57/2008, 86/2008, 3/2009 (razlaga), 16/2009 (razlaga), 23/2009 (Aneks št. 1), 33/2009 (razlaga), 48/2009 (razlaga), 91/2009 (Aneks št. 2), 8/2010 - Odl. US: U-I-244/08-14, 31/2010 (razlaga), 83/2010, 89/2010 (Aneks št. 3 in Aneks št. 4), 59/2011 (razlaga), 6/2012 (razlaga), 40/2012 (Aneks št. 5), 22/2013 (3 razlage), 46/2013 (Aneks št. 6) 45/2014 (razlaga), 95/2014 (Aneks št. 7), 90/2015-ZUPPJS16, 91/2015 (Aneks št. 8), 88/2016-ZUPPJS17, 21/2017 (Aneks št. 9), 46/2017 (Aneks št. 10), 69/2017 (Aneks št. 11), 80/2018 (Aneks št. 12), 48/2020 (razlaga), 175/2020-ZIUOPDVE

Naslov angleškega prevoda: Collective Agreement for Public Sector

Velja od: 9. 6. 2008

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234