Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Vrsta predpisa: kolektivna pogodba

Uradni list: 46/2023, 62/2023 (Aneks)

Velja od: 28. 4. 2023

Uporablja se od: 30. 4. 2023

Opomba: Nagrade dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju ureja 75. člen.

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP637