Letni program statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)

Vrsta predpisa: drugo

Uradni list: 68/2019, 106/2020, 161/2020, (171/2020)

Naslov angleškega prevoda: Annual Programme of Statistical Surveys for 2020 (valid from 1 January to 31 December 2020)

Velja od: 31. 12. 2019

Uporablja se do: 30. 12. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4680


<<<