Letni program statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

Vrsta predpisa: drugo

Uradni list: 171/2020, 81/2021, 115/2021, 162/2021

Naslov angleškega prevoda: Annual Programme of Statistical Surveys for 2021 (valid from 1 January to 31 December 2021)

Velja od: 31. 12. 2020

Uporablja se od: 30. 12. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4813


<<<