Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije Goran Dragić – ustanova za pomoč otrokom in mladini

Vrsta predpisa: odločba

Uradni list: 6/2021

Naslov angleškega prevoda: Decision on the consent to the Memorandum of association of the institution "Fundacija Goran Dragić - ustanova za pomoč otrokom in mladini"

Velja od: 14. 1. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0118?sop=2021-01-0118

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLB1692