Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Jožefovega sklada, ustanova montessori

Vrsta predpisa: odločba

Uradni list: 158/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision to consent to the Memorandum of association of the "Jožefov sklad, ustanova montessori" institution

Velja od: 18. 12. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4028?sop=2022-01-4028

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLB1884


<<<