Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova«

Vrsta predpisa: odločba

Uradni list: 16/2021, 7/2023

Naslov angleškega prevoda: Decision to consent the Memorandum of association of the "Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova" institution"

Velja od: 5. 2. 2021

Ne velja od: 20. 1. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0351?sop=2021-01-0351

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLB1716


<<<