Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: 147/2021, 149/2021, 152/2021, 155/2021, 157/2021 Odl. US: U-I-210/21-12, 170/2021, 171/2021, (174/2021)

Naslov angleškega prevoda: Ordinance on the method of meeting the condition of morbidity, vaccination and testing to curb the spread of SARS-CoV-2 virus infections

Velja od: 14. 9. 2021

Ne velja od: 7. 11. 2021

Uporablja se do: 14. 11. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2600