Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: 142/2021, (146/2021) (147/2021)

Naslov angleškega prevoda: Ordinance on the method of meeting the condition of morbidity, vaccination and testing to curb the spread of SARS-CoV-2 virus infections

Velja od: 5. 9. 2021

Ne velja od: 14. 9. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021142.pdf

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2588


<<<