Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: 86/2020

Naslov angleškega prevoda: Ordinance repealing the Ordinance on the prohibition of the recritment of people in educational establishment

Velja od: 23. 6. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1410?sop=2020-01-1410

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2115


<<<