Odlok o soglasju k ustanovitvi delovne organizacije “Vzgojnovarstvena organizacija z italijanskim jezikom Piran”

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: Urad. list SRS 3/1984

Velja od: 3. 2. 1984

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO80


<<<