Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: 172/2021, 107/2023

Velja od: 13. 11. 2021

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2516