Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vrsta predpisa: odlok

Uradni list: 25/2020, 29/2020, 65/2020, (67/2020)

Naslov angleškega prevoda: Ordinance on the prohibition of the recritment of people in edicutional establishments and universities and independent higer educatin institucions

Velja od: 16. 3. 2020

Ne velja od: 18. 5. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2009


<<<