Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe-gostinstvo

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 59/1996, 91/1998, 4/2002

Velja od: 26. 10. 1996

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE353