Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – Gradbeništvo

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 49/1997, 4/2002

Velja od: 9. 8. 1997

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE360