Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – Komunala

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 83/2000, 4/2002

Velja od: 22. 9. 2000

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1359