Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – Poštni promet

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 84/1998, 4/2002

Velja od: 12. 12. 1998

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1444