Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu URAR (dualna organizacija)

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 51/2000, 64/2000, 83/2003, (48/2011)

Velja od: 10. 6. 2000

Ne velja od: 25. 6. 2011

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1012