Odredba o sprejemu prenovljenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 176/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the new upper secondary vocational education programmes

Velja od: 10. 11. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3465?sop=2021-01-3465

Opomba: Programi: Cvetličar, Geostrojnik rudar, Gospodar na podeželju, Inštalater strojnih inštalacij, Inštalater strojnih inštalacij (SI), Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Metalurg, Polagalec talnih oblog. Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2022/2023.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2705


<<<