Odredba o sprejemu srednješolskih programov izpopolnjevanja na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 176/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the supplementary education programmes in upper secondary vocational and technical education

Velja od: 10. 11. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3464?sop=2021-01-3464

Opomba: Programi: Bolničar negovalec-spremljevalec/bolničarka negovalka-spremljevalka, Nohtni stilist/stilistka, Oblikovalec/oblikovalka za 3D tisk, Razvijalec/razvijalka interneta stvari. Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2022/2023.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2704


<<<