Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa VIŠJI POLICIST

Vrsta predpisa: odredba

Uradni list: 97/2010

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Adoption of Short-Cycle Higher Vocational Education Study Programme Senior Policeman

Velja od: 4. 12. 2010

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201097&stevilka=5034

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10364