Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Elektrotehnika

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 78/2020

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the short-cycle higher education programme, Electricity Technician

Velja od: 30. 5. 2020

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1154?sop=2020-01-1154

Opomba: Program se začne izvajati v študijskem letu 2021/2022.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2567


<<<