Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa »Vojaški menedžment«

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 108/2020, 144/2022

Naslov angleškega prevoda: Order on the adoption of the "Military management" short-cycle higher vocational study programe

Velja od: 8. 8. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2584


<<<