Odredba o sprejetju izobraževalnega programa poklicno tehniškega izobraževanja Frizerski tehnik

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 135/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the vocational technical education programme - hairdresser technician

Velja od: 28. 8. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2781?sop=2021-01-2781

Opomba: Pričetek izvajanja v šolskem letu 2022/2023.


<<<