Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 24/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting upper secondary vocational and technical education programmes

Velja od: 18. 2. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0507?sop=2021-01-0507

Opomba: Programi srednjega poklicnega izobraževanja: Avtokaroserist, Avtoserviser, Avtoserviser (SI), Dimnikar, Frizer, Frizer (SI), Upravljalec težke mehanizacije. Program srednjega strokovnega izobraževanja: Tehnik steklarstva. Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2021/2022.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2604


<<<