Odredba o sprejetju prenovljenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 11/2022

Naslov angleškega prevoda: Order to adopt the renewed upper secondary vocational education programmes

Velja od: 29. 1. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0161?sop=2022-01-0161

Opomba: Programi: Izdelovalec oblačil, Izdelovalec oblačil (GLU, GJM), Mehanik kmetijskih in delovnih strojev. Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2022/2023.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2732


<<<