Odredba o sprejetju študijskih programov za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja

Vrsta predpisa: ministrska odredba

Uradni list: 4/2023

Naslov angleškega prevoda: Order to adopt the supplementary short-cycle higher vocational education programmes

Velja od: 13. 1. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0060?sop=2023-01-0060

Opomba: S tem pravilnikom so bili sprejeti naslednji višješolski študijski program za izpopolnjevanje:
  • izvajalec/izvajalka gozdnih terapij,
  • strokovnjak/strokovnjakinja za izvajanje medicinsko predpisanih diet,
  • umetnik/umetnica permanentnega ličenja.
Programi se začnejo izvajati v študijskem letu 2023/2024.

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2806