Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 64/2004, 52/2007, 40/2010, 7/2011

Naslov angleškega prevoda: Rules on Allocating the Funds for Higher Education Development Tasks

Velja od: 12. 6. 2004

Ne velja od: 5. 2. 2011

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5940


<<<