Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 75/1994, 53/1996, 94/2000, 5/2008, (106/2010)

Naslov angleškega prevoda: Rules on Awarding Grants [for Financial Assistance for Teachers - Part-time Students]

Velja od: 10. 12. 1994

Opomba: Z dnem uveljavitve (28. 12. 2010) Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Urad. list RS 106/2010) so prenehale veljati določbe druge lineje 2. člena in določbe od 23. do 31. člena tega pravilnika.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2297

Čistopis (datoteka): http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/pr_dodeljevanje_studijskih_pomoci_npb1.pdf


<<<