Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 7/2020, 101/2020, (133/2021)

Naslov angleškega prevoda: Rules determining the prices of subsidised transport

Velja od: 1. 2. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13983


<<<