Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 105/2021, 162/2021

Velja od: 2. 7. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14371


<<<