Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 72/2021

Velja od: 11. 5. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1539/pravilnik-o-izdaji-diplom-in-potrdil-o-izobrazevanju

Opomba: Fakulteta za medije


<<<