Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Kamnosek

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 75/2004, 95/2009

Naslov angleškega prevoda: Rules on the upper secondary vocational education programme Kamnosek

Velja od: 14. 7. 2004

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200475&stevilka=3350

Opomba: Izobraževalni program bo s šolskim letom 2010/11 postopoma nadomeščen z ustreznim programom iz Pravilnika o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (NPI – Pomočnik pri tehnologiji gradnje, SPI – Dimnikar, Izvajalec suhomontažne gradnje, Kamnosek, Pečar – polagalec keramičnih oblog, Polagalec talnih oblog, Slikopleskar – črkoslikar, Tesar, Upravljalec težke gradbene mehanizacije, Zidar) (Uradni list RS, št. 95/2009).

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6056