Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 128/2020, 6/2021, (81/2021), 162/2021

Naslov angleškega prevoda: Rules on implementation of the Traditional Slovenian breakfast

Velja od: 10. 10. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2569


<<<