Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 7/2020, 89/2020, 133/2021, 140/2021, 116/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on the provision of subsidised transport

Velja od: 31. 1. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13984


<<<