Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 78/2022, 122/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on criteria for assessment of work performance of directors in higher education and science

Velja od: 16. 6. 2022

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14676