Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 204/2021, 58/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on the method of funding the protective equipment and room disinfection for service providers in education and science

Velja od: 31. 12. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14504