Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 26/2021 (51/2021-popr.), 163/2021, (204/2021)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the method of funding the protection equipment and room disinfection for providers in education and science

Velja od: 19. 2. 2021

Ne velja od: 31. 12. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14202