Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 41/1994, 49/1995, 27/1996, 38/1996

Naslov angleškega prevoda: Ministerial Order on the Promotion of Professional Staff in Pre-School Institutions

Velja od: 27. 7. 1994

Ne velja od: 1. 3. 1997

Opomba: Ne velja od 1.3.1997, razen določb 14., 15., 16., 17. in 20. člena.