Pravilnik o nomenklaturi poklicev

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 67/1998, 82/1998, 54/1999, 13/2000, 61/2000, 80/2000, 37/2001, 29/2002, 115/2002, 77/2003

Naslov angleškega prevoda: Nomenclature of Occupations Rules

Velja od: 3. 10. 1998

Ne velja od: 7. 8. 2003

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2205