Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/2013, 74/2016, 20/2017

Naslov angleškega prevoda: Rules on Norms and Minimal Technical Conditions for Place and Equipment in Pre-school Institution

Velja od: 3. 9. 2000

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140

Čistopis (datoteka): http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/pr_normat_teh_pog_vrtca_npb_170421.pdf


<<<